Een aantal software-leveranciers op het gebied van douane en accijnzen hebben een Alliantie gevormd t.w. Alliantie Douane Software.

De Deelnemers van de Alliantie leveren software die wordt gebruikt voor onder meer de elektronische communicatie (aangiften e.d.) tussen de aangevers (importeurs, exporteurs, etc.) en douane.

De opzet van deze Alliantie is de communicatie met douane verder te intensiveren en verbeteren. Een verbetering en versterking van die schakel is namelijk in het voordeel van alle partijen.

De Alliantie onderhoudt de contacten met douane en anderen via een onafhankelijke Vertegenwoordiger.